B Shine ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แอล-คาร์นิทีน คอมเพล็กซ์ 1200 พลัส

B Shine ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แอล-คาร์นิทีน คอมเพล็กซ์ 1200 พลัส 1 กล่อง บรรจุ 20 เม็ด (4 ซอง x 5 เม็ด)

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตราบีไชน์ แอล-คาร์นิทีน เข้มข้นในรูปคอมเพล็กซ์ สูงถึง 1,200 มก.

ประกอบด้วย

– แอล-คาร์นิทีน คอมเพล็กซ์ 1200 มก.

– แอล-คาร์นิทีน แอล-ทาร์เทรต 733.13 มก. (ให้แอล-คาร์นิทีน 500 มก.)

– แอล-ฟีนิลอะลานีน 350 มก.

– บรานซ์เชน อะมิโน แอซิด 100 มก.(แอล-ลูซีน 50มก., แอล-ไอโซลูซีน 25 มก., แอล-วาลีน 25 มก.),

– แอล-ไลซีน เอชซีแอล 16.87 มก.

– กรดอัลฟาไลโปอิค 50 มก.

– วิตามินบี 6 (ไพริดอกซีน ไฮโดรคลอไรด์) 2 มก.

– โครเมียม พิโคลิเนต 1.045 มก. (ให้โครเมียม 130 มคก.)

บรรจุอยู่ในซองซิปพกพาสะดวก

วิธีรับประทาน : รับประทานวันละ 1 เม็ด ก่อนมื้ออาหาร 15 นาที

เลขที่ อย. : 10-1-06045-1-0026

หมายเหตุ :

1. กรุณาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค

2. เด็ก, สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร ไม่ควรรับประทาน

3. ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ไม่มีผลในการป้องกันและรักษาโรค ผลลัพธ์ไม่สามารถเกิดขึ้นกับผู้ใช้ทุกคน อาจมีผลกับแต่ละบุคคลเท่านั้น

4. การได้รับสารอาหารนั้นควรได้จากการบริโภคอาหารหลักครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ