เข็มเจาะปลายนิ้ว แอคคิว-เช็ค ซอฟคลิก 25 ชิ้น

เข็มเจาะปลายนิ้ว แอคคิว-เช็ค ซอฟคลิก              

• ใช้สำหรับเครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือดรุ่น แอคทีฟ และเพอร์ฟอร์มา

• ออกแบบให้เป็นหน้าตัด 3 ด้าน                     • ปลายเข็มมีความเรียบและลื่น ออกแบบมาเพื่อลดการเสียดสีขณะทำการเจาะเลือด  • ใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาทีในการเจาะเลือด

• ขนาดบรรจุ 25 ชิ้น

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

  ฆพ.576/2560