เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ทางหูออมรอน รุ่น TH839S

เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ทางหูออมรอน รุ่น TH839S

– เป็นเครื่องสำหรับวัดไข้ทางหู ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับใช้วัดไข้ให้กับทารก หรือเด็กเล็ก ขนาดเหมาะกระชับมือ

– ใช้ระยะเวลาในการวัดเพียง 1 วินาที (เมื่อสัมผัสในหูอย่างถูกวิธี)

– มีเสียงเตือนเวลามีไข้ ตั้งแต่ 37.5C. หรือ99.5F.

– หน่วยความจำ 9 ค่า

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

  ฆพ.749/2556