เทอร์มอมิเตอร์วัดไข้ทางหน้าผาก ออมรอน รุ่น MC-720

เทอร์มอมิเตอร์วัดไข้ทางหน้าผาก ออมรอน รุ่น MC-720

– เป็นเครื่องสำหรับวัดไข้ทางหน้าผาก

– ใช้ระยะเวลาในการวัดเพียง 1 วินาที (สามารถวัดอุณหภูมิร่างกาย,วัตถุ. และอุณหภูมิห้อง)

– หน่วยความจำย้อนหลัง 25 หน่วย

– ไม่ต้องสัมพัส, มีเสียงเตือนเมื่อวัดไข้เสร็จ, มีไฟ Backlight, เสียงเงียบ ไม่รบกวนการนอนของเด็กทารก

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

  ฆพ.646/2559