เครื่องเพิ่มความเข้มข้นออกซิเจนฟิลลิป5ลิตร

เครื่องเพิ่มความเข้มข้นออกซิเจนฟิลลิป5ลิตร

– เป็นเครื่องเพิ่มความเข้มข้นออกซิเจน สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการออกซิเจนเพิ่มขึ้น

– อัตราการไหลของออกซิเจน : 0.05-5ลิตร/นาที

– ความเข้มข้นของออกซิเจน : 90-96%

– ขนาด 38x24x58ซม.  น้ำหนัก 15 กก.

– ผลิตภัณฑ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

  ฆพ.475/2559