เครื่องวัดมวลองค์ประกอบของร่างกาย ออมรอน HBF-375

เครื่องวัดมวลองค์ประกอบของร่างกาย ออมรอน รุ่น HBF-375

– สามารถวิเคราะห์วัดองค์ประกอบได้ทั่วร่างกาย (แขนและขาทั้ง 2 สอง)

– แสดงน้ำหนักร่ายกาย (0-135 กก.)

– แสดงค่าดัชนีมวลกาย BMI

– แสดงค่าไขมันในร่างกาย FAT

– แสดงค่าไขมันใต้ผิวหนัง

– แสดงเปอร์เซ็นต์กล้ามเนื้อโครงร่าง (ทั้งตัว,ลำตัว,ขา และแขน)

-อัตราการเผาผลาญพลังงานขณะอยู่เฉย RM

– ระดับไขมันในช่องท้อง

– อายุร่างกาย , เทียบช่วงอายุ, แผนภูมิความก้าวหน้า,

– บันทึกข้อมูลได้ 90 วัน , บันทึกข้อมูลผู้ใช้ได้ 4 คน

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้