เครื่องวัดมวลองค์ประกอบของร่างกาย ออมรอน HBF-224

เครื่องวัดมวลองค์ประกอบของร่างกาย ออมรอน HBF-224

– สามารถวิเคราะห์วัดองค์ประกอบของร่างกาย

– แสดงน้ำหนักร่ายกาย (0-135 กก.)

– แสดงค่าดัชนีมวลกาย BMI

– แสดงค่าไขมันในร่างกาย FAT

– แสดงเปอร์เซ็นต์กล้ามเนื้อแยกตามสัดส่วน

– อัตราการเผาผลาญ

– ระดับไขมันในช่องท้อง

– อายุร่างกาย

– ใช้ตรวจวัดได้ในเด็กอายุ 6 ปีขึ้นไป

– บันทึกข้อมูลผู้ใช้ได้ 4 คน

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้