เครื่องวัดความดันโลหิต ออมรอน รุ่น HEM-7121

เครื่องวัดความดันโลหิต ออมรอน รุ่น HEM-7121

– เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ แบบใช้รัดที่ต้นแขน สะดวกสบาย และใช้งานง่าย

– สัญลักษณ์แสดงเมื่อมีการพันผ้าที่แขนที่ถูกต้อง

– สัญลักษณ์ความดันโลหิตสูงเกินค่ามาตรฐาน

– สัญลักษณ์แสดงการเคลื่อนไหวขณะวัดความดัน

– สัญลักษณ์แสดงการเต้นของหัวใจผิดปกติ

– หน่วยความจำ 30 ค่า

– ผ้าพันแขนสำหรับรอบต้นแขนขนาด 22-32 ซม.

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

  ฆพ.181/2557