เครื่องวัดความดันโลหิต ออมรอน รุ่น JPN-600

เครื่องวัดความดันโลหิต ออมรอน รุ่น JPN-600

– เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ แบบใช้รัดที่ต้นแขน สะดวกสบาย และใช้งานง่าย

– สัญลักษณ์แสดงเมื่อมีการพันผ้าที่แขนที่ถูกต้อง

– สัญลักษณ์แถบบอกระดับความดันโลหิต

– สัญลักษณ์แสดงการเต้นของหัวใจผิดปกติ

– หน่วยความจำ 90 ค่า พร้อมวันและเวลา

– ผ้าพันแขนขสำหรับรอบต้นแขน 22-32ซม.

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้