เครื่องวัดความดันโลหิต ออมรอน รุ่น HEM-7270

เครื่องวัดความดันโลหิต ออมรอน รุ่น HEM-7270

– เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ แบบใช้รัดที่ต้นแขน สะดวกสบาย และใช้งานง่าย

– สัญลักษณ์แสดงเมื่อมีการพันผ้าที่แขนที่ถูกต้อง

– สัญลักษณ์แถบบอกระดับความดันโลหิต

– สัญลักษณ์แสดงการเต้นของหัวใจผิดปกติ

– ผ้าพันแขนสำหรับรอบต้นแขนขนาด 22-42ซม.

– หน่วยความจำ 60 ค่า พร้อมวันและเวลา

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้