เครื่องวัดความดันโลหิตแบบรัดข้อมือออมรอนรุ่น 6121

เครื่องวัดความดันโลหิตแบบรัดข้อมือออมรอน รุ่น 6121

– เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ แบบใช้รัดที่ข้อมือ สะดวกพกพาใด้ ใช้งานง่าย

– สัญลักษณ์แสดงเมื่อมีการพันที่ข้อมือถูกต้อง

– สัญลักษณ์แสดงเมื่อมีการเต้นของหัวใจผิดปกติ

– สัญลักษณ์ความดันโลหิตสูงเกินค่ามาตรฐาน

– หน่วยความจำ 30 ค่า

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

  ฆพ.214/2557