เครื่องวัดความดันโลหิตออมรอน รุ่น HEM-7130

เครื่องวัดความดันโลหิตออมรอน รุ่น HEM-7130

– เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ แบบใช้รัดที่ต้นแขน สะดวกสบาย และใช้งานง่าย

– สัญลักษณ์แสดงเมื่อมีการพันผ้าที่แขนที่ถูกต้อง

– สัญลักษณ์แสดงการเคลื่อนไหวขณะวัดความดัน

– สัญลักษณ์แสดงการเต้นของหัวใจผิดปกติ

– ค่าเฉลี่ยน 3 ครั้งที่วัดได้ภายใน 10 นาที

– หน่วยความจำ 60 ค่า พร้อมวันและเวลา

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

  ฆพ.181/2557