ISOCAL อาหารทางการแพทย์สูตรครบถ้วน สำหรับให้อาหารทางสายยางหรือดื่มเสริม 850 กรัม

ไอโซคาล อาหารทางการแพทย์สูตรครบถ้วน สำหรับให้อาหารทางสายยาง หรือดื่มเสริม

คุณลักษณะของสินค้า

– อาหารสูตรครบถ้วน สำหรับให้อาหารทางสายยาง หรือดื่มเสริม

– มีส่วนประกอบของโปรตีนเคซีนจากนม

– ประกอบด้วยมีเดียวเชนไตรกลีเซอไรด์ และไขมันจากน้ำมันพืช

*อาหารทางการแพทย์ใช้ตามคำแนะนำของแพทย์