PAN-ENTERAL อาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ให้อาหารทางสายยาง 400 กรัม

แพน-เอ็นเทอราล (PAN-ENTERAL) อาหารทางการแพทย์ให้ทางสายอาหาร สำหรับทารกและเด็กที่ป่วยด้วยปัญหาเกี่ยวกับการย่อย และการดูดซึมอาหาร

คุณสมบัติของ แพน-เอ็นเทอราล

1. แพน-เอ็นเทอราล ให้พลังงานที่ใช้ได้ในปริมาตรที่จำกัด

2. ไม่มีแล็คโตส

3. มีมีเดียวมเชนไตรกลีเซอไรด์ ซึ่งย่อย ดูดซึมและใช้เป็นพลังงานได้ง่าย

4. ให้กรดไขมันจำเป็นทั้งสองตัว (กรดลิโนเลอิค 11.4% และกรดลิโนเลนิค 1.6% ของพลังงานรวม)

ข้อแนะนำในการใช้

– การนำไปใช้จะต้องอยู่ภายใต้การแนะนำ และความดูแลของแพทย์ (โดยให้เป็นการดื่ม หรือให้ทางสายให้อาหาร)

– สำหรับผู้ที่ต้องให้อาหารทางสายให้อาหาร ควรปรับอัตราการไหล ปริมาตร และความเจือจางตามสภาพของผู้ป่วยโดยใช้ภายใต้การแนะนำของแพทย์หรือโภชนากร ควรระมัดระวังเรื่องความสะอาดขณะเตรียม

– กรณีที่ใช้ในเด็ก ให้ใช้ตามคำแนะนำของแพทย์

– ห้ามให้ทางเส้นเลือดดำ

การเก็บรักษา

– เมื่อเปิดกระป๋องแล้ว ควรปิดกระป๋องให้แน่นทุกครั้งหลังใช้

– เก็บไว้ในที่แห้งและเย็น (ไม่ควรเก็บไว้ในตู้เย็น) และเก็บให้พ้นแสง

– หลังเปิดใช้แล้ว ควรบริโภคให้หมดภายใน 1 เดือน

– หลังจากผสมน้ำแล้วควรดื่มทันที หากดื่มไม่หมด ควรเก็บในภาชนะที่มีฝาปิดสนิท และเก็บไว้ในตู้เย็น และควรใช้ให้หมดภายใน 24 ชั่วโมง

*อาหารทางการแพทย์ใช้ตามคำแนะนำของแพทย์