ที่นอนลม แบบลอน รุ่น OLA418PVC

ที่นอนลม แบบลอน รุ่น OLA418PVC

– เป็นที่นอนลม เพื่อช่วยลด/กระจายแรงกดทับของร่ายงกาย ซึ่งจะช่วยลดสาเหตุของการเกิดแผลกดทับ

– ปล่อยลมได้ในเวลาฉุกเฉิน CPR

– รองรับน้ำหนักผู้ป่วยได้ถึง 120 กก.

– มีลอนสำรอง 1 ลอน พร้อมผ้าคลุม 1 ผืน

– ขนาดผืนที่นอน 189x80x10ซม.

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

  ฆพ.1128/2558