ที่นอนลม แบบรังผึ้ง รุ่น OLA250

ที่นอนลม แบบรังผึ้ง รุ่น OLA250

– เป็นที่นอนลม เพื่อช่วยลด/กระจายแรงกดทับของร่ายงกาย ซึ่งจะช่วยลดสาเหตุของการเกิดแผลกดทับ

– รองรับน้ำหนักผู้ป่วยได้ 100 กก. จำนวนเซลล์ 130 เซลล์

– ชุดซ่อมแผ่นปะผืนที่นอน 2 แผ่น

– ขนาดผืนที่นอน 198x89x6.3ซม.

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

  ฆพ.1128/2558