เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจน Nissei (สีฟ้า)

เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจน Nissei (สีฟ้า)

– เป็นเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจน สำหรับตรวจวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดที่ปลายนิ้วของผู้ป่วย โดยไม่ต้องต่อสายขณะใช้งาน มีขนาดเล็ก น้ำหนัก 40 กรัม สะดวกในการใช้งาน

– ใช้ถ่ายอัลคาไลน์ขนาด AAA 2 ก้อน

– ผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่น

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

  ฆพ.632/2560