เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจน OxyWatch

เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจน  OxyWatch

– เป็นเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจน สำหรับตรวจวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดที่ปลายนิ้วของผู้ป่วย โดยไม่ต้องต่อสายขณะใช้งาน มีขนาดเล็ก น้ำหนัก 33 กรัม สะดวกในการใช้งาน

– ใช้ถ่ายอัลคาไลน์ขนาด AAA 2 ก้อน

– ผลิตภัณฑ์จากประเทศจีน

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

  ฆพ.633/2560