เครื่องดูดเสมหะ Aspira Plus

เครื่องดูดเสมหะ Aspira Plus

– เป็นเครื่องดูดเสมหะ สำหรับผู้ป่วย

– ขนาดบรรจุของเหลว 1000 มิลลิลิตร

– อัตราการดูด 20 ลิตร / นาที

– ระดับเสียง 56 เดซิเบล

– น้ำหนัก 2.4 กิโลกรัม

– ใช้ไฟบ้าน

– ผลิตภัณฑ์จากประเทศอิตาลี

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

  ฆพ.634/2560