ผ้ายืดพยุงฝ่ามือทูบีกริบ 2-PLY ขนาดเล็ก

ผ้ายืดพยุงฝ่ามือทูบีกริบ 2-PLY ขนาดเล็ก

– ใช้สวมเเพื่อป้องกันและบรรเทาอาการปวดเมื่อย  เคล็ด ขัดยอก ลดอาการบวม  บริเวณข้อมือ เมื่อเกิดอุบัติเหตุ บริเวณ ข้อมือ เช่นหกล้มแล้วให้มือยัน จนข้อมือบาดเจ็บ

ใช้สวมบริเวณข้อมือ เพื่อกระชับกล้ามเนื้อ บริเวณข้อมือ

ใช้สวมบริเวณข้อมือ เพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บ หรือบาดเจ็บซ้ำ จากการ ออกกำลังกาย หรือเล่นกีฬา หรือใช้ข้อมือมากเกินไป หรือใช้ข้อมือผิดพลาด

– ความยาวบริเวณฝ่ามือ 10-15 ซม.

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

– ฆพ.315/2560