ผ้ายืดพยุงข้อเท้าทูบีกริบ 2-PLY ขนาดใหญ่พิเศษ

ผ้ายืดพยุงข้อเท้าทูบีกริบ 2-PLY ขนาดใหญ่พิเศษ

-ใช้สวมเเพื่อป้องกันและบรรเทาอาการปวดเมื่อย เคล็ด ขัดยอก ลดอาการบวม  บริเวณข้อเท้า เมื่อเกิดอุบัติเหตุ บริเวณ ข้อเท้าใช้สวมเพื่อป้องกันและบรรเทาอาการปวดเมื่อย  เคล็ด ขัดยอก ลดอาการบวม  บริเวณข้อเท้า เมื่อเกิดอุบัติเหตุ บริเวณ ข้อเท้า เช่นหกล้ม

  ความยาวรอบข้อเท้า 46-50 ซม.

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

– ฆพ.315/2560