เข็มเจาะปลายนิ้ว แอคคิว-เช็ค ฟาสคลิก 24 ชิ้น

เข็มเจาะปลายนิ้ว แอคคิว-เช็ค ฟาสคลิก               

• ใช้สำหรับเครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือดรุ่น ไกด์

• เข็มทั้ง 6 ชิ้นบรรจุในกระเปาะไม่มีปลายเข็มโผล่           

• หมดกังวลเรื่องเข็มทิ่มตำ ระหว่างการเปลี่ยนเข็ม  สะดวกในการทิ้งเข็มเมื่อใช้งานเสร็จ

• ขนาดบรรจุ 24 ชิ้น

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

  ฆพ.576/2560