5 วิธีซื้อยาให้ปลอดภัย

five correct-01

1.ถูกโรค

แจ้งเภสัชกรอย่างละเอียดทุกครั้งเกี่ยวกับโรคที่ตนเป็นอยู่ปัจจุบัน และโรคประจำตัวที่ตนเองเป็นอยู่ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดัน เป็นต้น

2.ถูกคน

ต้องตระหนักว่า ซื้อยาใช้เองหรือซื้อยาให้คนอื่น เพราะแต่ละคนมีอาการไม่เหมือนกัน และมีประวัติการแพ้ยาไม่เหมือนกันด้วย

3.ถูกขนาด

หากต้องการซื้อยา ต้องแจ้งชื่อยาและขนาดยาที่ถูกต้องแก่เภสัชกร เพราะขนาดยาสำหรับแต่ละคนนั้นไม่เท่ากัน

4.ถูกวิธี

ต้องได้รับการชี้แจงจากเภสัชกรเกี่ยวกับช่องทางและวิธีการใช้ยา เพราะหากใช้ยาผิดอาจก่อให้เกิดผลเสียแทนได้

5.ถูกเวลา

ยาต่างชนิดกัน การรับประทานยาก่อนอาหาร หลังอาหาร พร้อมอาหาร อาจได้ผลจากยาไม่เท่ากัน จึงควรใช้ยาตามเวลาที่เภสัชกรแนะนำ

 

ดังนั้นหากลูกค้ามีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลือกซื้อหรือการใช้ยา ก็สามารถมาปรึกษากับเภสัชกรของเอ็กซ์ต้าได้เลยนะคะ

พบข้อมูลสุขภาพดีๆ ได้ทุกวันที่ extahealth&beauty