ภญ.ปณิตา แสงส่งไพศาล

Print

ช่วงแรกมีความลังเลระหว่างเปิดร้านยาเป็นของตัวเองดีหรือทำธุรกิจแฟรนไชส์เซเว่นฯและร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส จึงลองมาสมัคร งานเป็นเภสัชกรที่ร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส เพื่อศึกษาระบบการทำงานประกอบการตัดสินใจ แล้วก็พบว่าการทำงานของเซเว่นฯ และเอ็กซ์ต้า พลัส มีระบบดีอยู่แล้ว เราไม่ต้องห่วงเรื่องทำเลว่าร้านยาจะอยู่รอดไหม เราไม่ต้องไปนับหนึ่งใหม่ทั้งหมด และบริษัทมีขั้นตอนการทำงานที่เป็นระบบทำให้ตัดสินใจเลือกธุรกิจนี้