นำเสนอสินค้า

ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส ภายใต้การบริหารงานของ ซีพี ออลล์ มุ่งเน้นตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าด้วยสินค้า และบริการที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เอ็กซ์ต้าจึงได้คัดเลือกสินค้าที่มีคุณภาพเข้ามาจำหน่าย ซึ่งมีความหลากหลาย และมีสินค้าใหม่หมุนเวียนเป็นประจำทุกเดือน

business

ส่วนที่ 1 รายละเอียดส่วนตัว

ชื่อบริษัท (required)

ชื่อ - นามสกุล (required)

Email Adress (required)

หมายเลขโทรศัพท์ (required)

ส่วนที่ 2 รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ (required)

รายละเอียด

จุดเด่นของสินค้า

ข้อมูลตลาด

กลุ่มเป้าหมาย

ภาพสินค้า