งานประชุมวิชาการประจำปี 2559 สำหรับเภสัชกรเอ็กซ์ต้า

ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส ร้านเพื่อสุขภาพในชุมชน ได้จัดงานประชุมวิชาการประจำปี 2559 สำหรับเภสัชกรเอ็กซ์ต้า โดยงานจัดขึ้นที่อาคารซีพีทาวเวอร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา

ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “บทบาทของเภสัชกรชุมชนกับการเลือกใช้ยาสมุนไพร” ซึ่งได้ให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทยที่นิยมใช้ในปัจจุบัน การปรับสมดุลร่างกายด้วยสมุนไพร รวมถึงวิธีการใช้ยาสมุนไพรให้เหมาะสมกับอาการ

และในช่วงบ่าย ได้รับเกียรติจาก ภก.กิติยศ ยศสมบัติ มาบรรยายในหัวข้อ “บทบาทของเภสัชกรชุมชนกับการเลือกใช้ยาทาแก้ปวด” ซึ่งได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินความรุนแรงของอาการเพื่อเลือกใช้ยาแก้ปวดอย่างเหมาะสม

ซึ่งข้อมูลความรู้อันเป็นประโยชน์ที่เภสัชกรเอ็กซ์ต้าได้รับจากวิทยากรทั้งสองท่านในงานนี้ จะนำมาซึ่งแนวทางในการเลือกใช้ยาสมุนไพรและยาแก้ปวดอย่างเหมาะสม เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ มีความปลอดภัย และมั่นใจได้

re-DSC01887

re-DSC01889-0

re-DSC01890

re-DSC01892

re-DSC01904

re-DSC01909

re-DSC01913