ข้อสงสัยแฟรนไชส์

about003

โครงการสินเชื่ออัตราพิเศษของร้านเฟรนไชส์โดยธนาคาร

โครงการสินเชื่ออัตราพิเศษเจ้าของร้านเฟรนไชส์ TYPE 1

วงเงินกู้ไม่เกิน 600,000 บาท ระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 5 ปี

 

โครงการสินเชื่ออัตราพิเศษเจ้าของร้านเฟรนไชส์ TYPE 2

วงเงินกู้ไม่เกิน 900,000 บาท ระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 8 ปี

 

ระยะเวลาการทำสัญญา

TYPE 1 ระยะเวลาการทำสัญญา 6 ปี

TYPE 2 ระยะเวลาการทำสัญญา 10 ปี

Franchise-about-2