คำถามยอดฮิต

คำถาม : อยากเปิดร้านเซเว่นอีเลฟเว่น และ ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส ต้องมีเงินลงทุนเท่าไหร่

ตอบ : เพียงคุณเป็นเภสัชกร หรือคนในครอบครัว/ญาติทางตรง เป็นเภสัชกร ก็สามารถแสดงความจำนงเข้ามา เพื่อดำเนินการเปิดร้าน Store Business Partners  เซเว่นฯ และร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส ได้เลย เช่นเดียวกันกับกระบวนการคัดเลือก Store Business Partners ของเซเว่นฯ ซึ่งจำนวนเงินลงทุนเป็นไปตาม Type ของเซเว่นฯ ปกติ ไม่ได้เรียกเก็บค่าใช้จ่าย Store Business Partners  เพิ่มแต่อย่างใด (ลงทุน 1 ได้ถึง 2)  หรือสามารถดูรายละเอียดของเงินลงทุนได้ที่ เกี่ยวกับ Store Business Partners


คำถาม : ทำไมต้องกั้นผนังกระจกด้วย สามารถทำร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส โดยไม่กั้นห้องกระจกได้หรือไม่

ตอบ : จำเป็นต้องกั้นกระจกให้เป็นสัดส่วน เนื่องจากภายในร้านเซเว่นฯ มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ โดยตามกฏหมายไม่สามารถเปิดให้บริการอยู่ในพื้นที่เดียวกันได้ จึงต้องกั้นให้มีพื้นที่แยกจากกันอย่างชัดเจน และ เพื่อเป็นไปตามหลักการปฏิบัติวิชาชีพเภสัชกรรม


คำถาม : เนื่องจากเซเว่นฯ เปิดตลอด 24 ชั่วโมง แสดงว่าร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส สามารถเปิดขายยาได้ตลอด 24 ชั่วโมง ใช่หรือไม่

ตอบ : เมื่อคุณเป็นเจ้าของร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส แล้ว คุณสามารถบริหารจัดการเวลาเปิดขายยาได้ด้วยตนเอง เพราะสินค้าของ เอ็กซ์ต้า แบ่งเป็น  3 ส่วนหลักๆ ดังนี้

1.ยาอันตราย ซึ่งเป็นยาที่ต้องจ่ายโดยเภสัชกรเท่านั้น จะอยู่ในส่วนของตู้ยาที่ปิดล็อคและมีฉากม่านกั้นชัดเจน เมื่อเภสัชกรไม่อยู่ก็ปิดล็อคและปิดม่านส่วนนี้ ทำให้ไม่สามารถทำการขายยาอันตรายได้

2.กลุ่มยาสามัญประจำบ้าน จำพวกยาสมุนไพร ยาทั่วไป และเป็นกลุ่ม self medication ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกซื้อได้ด้วยตนเอง

3.กลุ่มวิตามิน อาหารเสริมและเวชสำอาง ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีขายเฉพาะร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส ที่ลูกค้าสามารถตัดสินใจซื้อเองได้ด้วยตนเองจึงสามารถทำการขายได้ตลอดเวลาเช่นเดียวกัน จะเห็นว่าส่วนที่ขายไม่ได้ตอนที่ไม่มีเภสัชกรปฏิบัติหน้าที่อยู่ คือ ส่วนยาอันตรายเท่านั้น แต่ยังมีสินค้าที่ลูกค้าสามารถเลือกซื้อได้ด้วยตนเองอีกมากมาย


ถาม : ระบบการขนส่ง และสั่งยาเป็นอย่างไร

ตอบ : เอ็กซ์ต้า พลัส มีระบบการสั่งสินค้าและมีคลังกระจายสินค้า ประเภทยาโดยเฉพาะ ซึ่งมีมาตรฐานและระบบควบคุมอุณหภูมิตั้งแต่ภายในบริเวณคลังสินค้าไปจนถึงกระบวนการในการจัดส่ง ส่วนระบบการสั่งสินค้าเป็นการสั่งสินค้าผ่านระบบ Online


ถาม : ไม่มีประสบการณ์ในการทำงานบริการ และบริหารร้านค้ามาก่อนเลย จะสามารถบริหารร้านเซเว่นฯ และร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส ได้หรือไม่

ตอบ : เมื่อผ่านกระบวนการคัดเลือกเจ้าของร้านแล้ว ทางบริษัทมีขั้นตอนการเรียนรู้ ศึกษากระบวนการทำงานให้กับเจ้าของร้านรายใหม่ ทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในงานบริการหรือการบริหารก็สามารถเริ่มเรียนรู้การบริหารร้านได้ในขั้นตอนของการฝึกอบรบ พร้อมทั้งมีการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ให้กับเจ้าของร้านเป็นประจำทุกไตรมาส