อันตราย ! หากแบ่งยาให้คนอื่นทาน

health1

แม้ว่าจะมีอาการเหมือนกัน เช่น ปวดท้อง ปวดหัว ก็ไม่ควรเอายาจากเพื่อนหรือคนที่บ้านมาทานเพราะถึงแม้ อาการภายนอกจะเหมือนกัน แต่อาจมาจากสาเหตุที่ต่างกันได้ อีกทั้งแต่ละคนยังมีโรคประจำตัวและประวัติการ แพ้ยาที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นเราจึงไม่ควรแบ่งยากันทานค่ะ เมื่อมีข้อสงสัยในเรื่องการใช้ยาปรึกษาเภสัชกรดีที่สุด นะคะ