Together with us #2 “eXta & Pharmacist”

ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส ร้านเพื่อสุขภาพในชุมชน ได้จัดงาน Together with us #2 “eXta & Pharmacist” ณ อาคารซีพีทาวเวอร์ ชั้น 11 ห้อง 1111AB เมื่อวันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา

ในงานนี้ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดี พร้อมมอบเข็มประดับเสื้อกาวน์และของที่ระลึก ให้แก่เภสัชกรร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส ที่ร่วมงานกับองค์กรมาเป็นระยะเวลา 3 ปี และ 5 ปี

โดยงานครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและสร้างความผูกพันระหว่างเภสัชกรและองค์กร ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการพลักดันและพัฒนาร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส ให้เป็นร้านยาคุณภาพที่ชุมชนไว้วางใจตลอดไป

001

002

003

005

007