งานสัมมนา “เภสัชกรหัวใจบริการ”

ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส ร้านเพื่อสุขภาพในชุมชน ได้จัดงานสัมมนา “เภสัชกรหัวใจบริการ” เพื่อให้ความรู้ในด้านการบริการกับพนักงานและเภสัชกรของเอ็กซ์ต้า โดยงานจัดขึ้นที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา

ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉายและรองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา ได้มาพูดคุยและให้ความรู้อันเป็นประโยชน์ สร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้แก่พนักงานและเภสัชกรเอ็กซ์ต้า อันจะนำมาซึ่งแนวทางในการให้บริการลูกค้าในร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส ด้วยหัวใจแห่งการให้บริการอย่างเต็มเปี่ยม

 

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC