ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส ทอดผ้าป่ามหากุศล ถวายตู้ยาสามัญ 9 วัด

ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส ร้านเพื่อสุขภาพในชุมชน นำโดยคณะผู้บริหาร พนักงานหน่วยงานเอ็กซ์ต้า เดินทางไปทอดผ้าป่ามหากุศลถวายตู้ยาสามัญ ให้กับวัดในจังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม เป็นจำนวน 9 วัด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา

โดยการทอดผ้าป่ามหากุศลถวายตู้ยาสามัญในครั้งนี้ นับเป็นการส่งเสริมและดูแลสุขภาพของพระภิกษุสงฆ์ รวมทั้งตระหนักถึงการรับผิดชอบต่อสังคม ตามแนวทางปฏิบัติของเอ็กซ์ต้าตลอดมา ซึ่งทางร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส ขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

IMG_5356

IMG_5379

PC170018

PC170022